Rozwój eksportu FILMAR FACTORY

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Rozwój eksportu FILMAR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

 

Cel projektu:promowanie produktów branży Moda Polska, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,

  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,

  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

 

Wartość projektu ogółem: 328 800.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 246 600.00 PLN

 

Beneficjent:„FILMAR FACTORY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Pracujemy na materiałach

Subskrypcja

Dołącz co grona osób informowanych na bieżąco o nowościach.

Kontakt

Technologia

Bądźmy w kontakcie

Adres

Adres: Toruń,
ul. Szosa Bydgoska 62 A

Telefon

Telefon: + 48 (56) 644 91 85

Created by Vobacom logo